Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Dla rodziców

Szanowni Państwo,
Zachęcamy do zarejestrowania się w systemie Karty Łodzianina i korzystania z atrakcyjnych zniżek i rabatów. Karta Łodzianina to forma podziękowania dla wszystkich, którzy rozliczają się z podatków w Łodzi. Mieszkańcy miasta mogą także wziąć udział w loterii podatkowej.
Karta Łodzianina
Dzięki Karcie Łodzianina mogą Państwo skorzystać z ponad 100 rabatów i bonusów. Zniżki najczęściej wynoszą 20 procent, a w projekcie biorą udział już miejskie lodowiska, baseny, Aquapark Fala, EC 1 oraz łódzcy restauratorzy i prywatne przedsiębiorstwa. Są wśród nich między innymi kina, sklepy, firmy usługowe oraz korporacje taksówkarskie.
Po wypełnieniu specjalnego formularza dostaną ją osoby, które rozliczają PIT w Łodzi (także emeryci i renciści), studenci łódzkich uczelni, osoby zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi oraz pełnoletni uczniowie szkół średnich.
Więcej na www.lodz.pl/karta

Loteria Podatkowa
Do 30 kwietnia trwa kolejna edycja loterii podatkowej dla mieszkańców Łodzi. Tym razem na wygraną ma szansę każdy łodzianin, który rozlicza się z podatków w Łodzi. Pula nagród wynosi ponad 160 tysięcy złotych. Dla nowych podatników przewidziano nagrodę specjalną w wysokości 20 tysięcy złotych.
Główna nagroda to 100 tys. zł. Przygotowano także nagrodę specjalną – tylko dla nowych podatników, która wynosi 20 tys zł. Losowania nagród będą się odbywały co tydzień (jedna nagroda po 1 000 zł.) oraz co miesiąc (jedna nagroda 10 000 zł). Wielki finał loterii zaplanowano na pierwszy tydzień maja.
Aby wziąć udział w loterii wystarczy wskazać łódzki adres w druku PIT, a później wypełnić zgłoszenie na stronie www.lodz.pl/loteria


Świadczenie wychowawcze "500+"

Informujemy, że od dnia 28 maja 2020 r. wznawiamy działalność Przedszkola. Prosimy bardzo o zapoznanie się z organizacją pracy przedszkola w reżimie sanitarnym.

Procedury

Jeżeli ktoś z Państwa zmieni decyzję i zrezygnuje z pobytu dziecka w przedszkolu w miesiącu czerwcu 2020 r. to bardzo prosimy o informację na nasz adres mailowy kontakt@pm129.elodz.edu.pl .

Z poważaniem Anna Olejniczak dyrektor PM-129


WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH W ZWIĄZKU Z COVID – 19

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi : 42 253 99 00

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital dr. W. Biegańskiego w Łodzi: 887 877 690, 42 251 60 51

Infolinia NFZ: 800 190 590

Wydział Edukacji w Łodzi:

Sekretariat: 42 638 48

Inspektor p. M. Kwiatkowska: 42 638 48 13

Specjalista p. A. Sochacka: 42 638 48 63

 Kuratorium Oświaty w Łodzi:

 Centrala  : 42 637 70 55

st. wizytator p. Z. Leduchowska : 42 637 70 55 w. 62


Drodzy Rodzice
zapraszamy na spotkania online organizowane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną nr 6 w Łodzi


PUBLIKACJE DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo,

Zgodnie z pismem z dnia 01.10.2018 nr DWKI-WPB.5013.22.2018.BN Ministerstwa Edukacji Narodowej umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów.

Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.

W związku z powyższym przedstawiamy Państwu możliwość zawarcia ubezpieczenia zgodnie z wymogami zarówno MEN jak i KNF.

Poniżej przesyłamy link do strony www, gdzie w prosty i łatwy sposób, całkowicie on-line, każdy rodzic może indywidualnie ubezpieczyć swoje dziecko:
www.nnw1.sug-ubezpieczeni.pl


Zasady współpracy z rodzicami w Przedszkolu Miejskim nr 129 w Łodzi

Formy spotkań z rodzicami:

 1. Zebrania ogólne.
 2. Zebrania grupowe.
 3. Dni otwarte.
 4. Uroczystości przedszkolne.
 5. Warsztaty pedagogiczne.
 6. Kontakty indywidualne.
 7. Zajęcia pokazowe.
 8. Dni adaptacyjne.
 9. Spotkania z Radą Rodziców

Opis działań i dobranych do nich form kontaktu z Rodzicami:

 1. Informowanie Rodziców o funkcjonowaniu przedszkola: zebrania grupowe, dni otwarte, informatory, komunikaty na tablicy i na stronie internetowej, dni adaptacyjne.
 2. Diagnozowanie potrzeb  i oczekiwań Rodziców: zebrania, dni otwarte, uroczystości, dni adaptacyjne.
 3. Zapoznanie Rodziców z dokumentami przedszkola: zebrania, kontakty indywidualne. Rodzic ma stały dostęp (wgląd) do dokumentacji przedszkola.
 4. Przekazywanie Rodzicom informacji o dziecku: zebrania, dni otwarte, uroczystości, kontakty indywidualne, karty obserwacji i samooceny osiągnięć i zachowań dziecka, arkusze diagnostyczne, wyniki diagnoz, pisemna informacja dla rodziców odnośnie rozwoju ich dziecka i jego charakterystyki, wystawy prac dziecięcych.
 5. Sprawy bieżące: zebrania, kontakty indywidualne, komunikaty na tablicy i na stronie internetowej.
 6. Pedagogizacja rodziców: zebrania na tematy wychowawcze lub poświęcone określonemu zagadnieniu z udziałem zaproszonych specjalistów wg inicjatywy Rodziców, warsztaty prowadzone przez specjalistów, udostępnienie literatury pedagogicznej.
 7. Konsultacje w sprawie spraw bieżących, omawianie osiągnięć placówki i jej sytuacji finansowej: spotkania z Radą Rodziców.

Sposoby informowania rodziców o spotkaniach:

 1. Indywidualne zaproszenia.
 2. Tablica informacyjna.
 3. Strona internetowa.
 4. Kontakt telefoniczny.
 5. Kontakt mailowy.